Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat

Pangungusap na padamdam b. Maaari ka nang magpatuloy sa susunod na modyul. Ang awit ay may sukat na 12 pantig at inaawit nangmabagal sa saliw ng gitara o bandurya samantala, ang korido ay may sukaat na walong pantig at binibigkassa kumpas ng martsa.

Anyong Pangangatwiran o Argumentasyon i. Ang mga pamanahaunang-papel, tesis, disertasyon, suring-basa,panunuring pampanitikan, malikhaing pagsulat oanumang sulating may [aksang pag-akademik ay nabibilang sa uring ito. Patiyak o Pasaklaw isinasaaosa naman ito sa paraang sinasabi muna ang mga particular o definidong detalye bago ang pangkalahatang mga pahayag o vise-versa.

Tandang Padamdam o Eksklamasyon. Kwento ng Madulang Pangyayari ang mga kapana-panabik na pangyayari na nakapagbabago sa katauhan ng tauhan ang binibigyang linaw sa nasabing kuwento iii.

Pagsusulat

May ilang pagkakamalinghindi labis na nakaaapektosa bisa ng sulatin. Karagatan batay sa alamat ng sensing ng isang prinsesa na naihulog niya sa dagat sa hangaring makapang-asawa ang kasintahang mahirap.

Paglalahad ng mga Punto b.

My Prototype Rubrics 1

Ang isang talat o magkakasunod na talata ng isang akda ay may kaisahan, kaugnayan at kaanyuan. Liham Pangangalakal pagpapakilala, aplikasyon, pamimili, subskripsyon at pagrereklamo b.

Napapalalim nito ang pag-unawa sa paksa at nakapagbibigay ng mga kawili-wiling kaisipang maisususlat. Anong mga suliranin ang nagiging dahilan upang hindi magtagumpay ang bawat kasapi ng pamilya na gampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagkamit ng kaganapan. Tulang Patnigan karaniwan ng may pantig ang bawat taludturan at tumatakay sa isang paksang pinagtatalunan.

Upang hindi sila lumaking hindi marunong magpahalaga sa perang kanilang pinaghirapan d. Gamit ang graphic organizer buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa mga nagdaang gawain at babasahin.

Nagpapahalaga-pinahahalagahan ang nagawa ng isang tao, pinupuri ang kalagayan ng institusyon o gawain o pinararangalan ang isang dakilang adhikain 7. Kadalasan, itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a.

Silohismo o Deductive Method pangangatwiran na lohikal na lohikal kung maghayag ng katotohanan panghahawakan muna ang isang pangunahing batayan, saka susundan ng pangalawang batayan at dito ngayon ibabase ang konklusyon EDITORYAL -pinakamahalagang bahagi ng pahayagan o magasin-KALULUWA -paglalahad ng mga kuru-kuro ng patnugot ng pahayagan na bunga ng isang pag-aaral tungkol sa isang pangyayari sa bayan, pamahalaan, tanghalan, atbp.

Masteri at kabuuangkaalaman sa alamat. Oportunidad Opportunity Ang mga gawain sa samahan ay nakatutulong sa pagbuklod ng aming pamilya. Nakararamdamng pagkabalisa ang manunulatsa yugtong ito dahilpatuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa kaanyang mga tanong at maaaro pang biglang sumulpot ang iba pang tanong iv.

Nagbigay sila ng dalawang panukala sa pagbuo ng pagsulat. Nobela- isang akdang naiiba, higit na marami ang mga tauhan, may masalimuot na mga pangyayari at may kahabaan ang sakop na panahon.

Malikhaing pagsusulat

Maikling kwento-isang akdang nagsasalaysay ng mga pangyayari na kadalasan nang may suliraning nilulutas ng pangunahing tauhan, may tagpuan, kasukdulan at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Dito isinasaad ang assets, pananagutan o liabilities, gastusin o equity. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang paraan ng pagsulat. Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: Patuloy na isagawa ang mga plano sa pagpapaunlad ng pagmamahalan at pagtutulungan sa sariling pamilya.

Pag-usapan kung sa paanong paraan makatutulong ang iyong kakilala, kaibigan, o kapamilya. Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mga tanda o sagisag kilala bilang sistema ng pagsusulat.

Panghihikayat genre na naglalayong hikayatin ang taong sumuporta o maniwala sa isang bagay o pagkilos. Malinaw at maayos ang pagkakabigkas ng salita. Maayos na inihahanay ang mga pangungusap upang maging malinaw ang pagkakabuo ng mga ideya.

Mga Kasanayan sa Pag-iisip ± ang isang manunulat ay dapat magtaglay ng iba¶t ibang kasanayan sa pag-iisip. kailangan din niya ang kaalaman sa lokhika upang makapangatwiran siya nang mabisa.

itoang pinakamahabang bahagi ssa prroseso ng pagsulat a/5(18). sa pagsulat nang mabisa ay isang bagay na Anyong Refleksyon Nagpapahayag ang tao para mailabas ang mga nasasaloob na konsepsyon at Kabilang sa mga anyo ng pagsulat na ikinakategorya rito ang pagsasalaysay, paglalarawan, pangangatwiran, pag-uuri-uri.

Kaya ang kaibahan sa anyo o porma ng isang sulatin ay nakabatay nang malaki sa layunin. ano ang maaaring gusto niyang malaman. Dapat na may lubos na kabatiran sa mga mekanismo sa pagsusulat gaya ng: pagbabaybay.

paggamit ng italika. Mga Anyo ng Pagsulat a. Ang pagsulat sa anyong pagsusuri ay hindi lamang isang pag-uulat ng mga /5(19). DAPAT ISAISIP SA PAGSUSULAT: a. Layon b. Abot ng tanaw c. Katangiang namumukod d.

Anyo ng bagay sa kabuuan DAPAT TANDAAN SA MASINING NA PAGLALARAWAN a. Alaming mabuti ang paksang ilalarawan b. Sabihin ang likas na kakanyahan, kalikasan nito sa pamamagitan at paggamit ng mga angkop na salita.4/4(4).

Samantala, sa malayang pagsulat naman ay hinahayaan nang mamili ang mag-aaral ng paksang kanyang isusulat yamang ito ay ginagamit na sa mga mag-aaral na bihasa na sa paggamit ng kanilang wika gayundin sa mga mekaniks ng pagsulat.

Mga Anyo Nang Refleksyon Sa Pagsusulat Iluko sa Pilosopiyang Bayan Ang pag-aaral sa panitikang Iluko ay hindi lamang isang pag-aaral sa kasaysayan nito kundi pati na rin ang pag-unlad ng kulturang Iluko.

Mga anyo nang refleksyon sa pagsusulat
Rated 3/5 based on 4 review
Pagsulat - Pangkat Apat, FIL1 | X01 by Jonell Paguinto on Prezi